Gå til innhold. Gå til hovedmeny.

Fairtrade-film

 
 

Om Fairtrade

Om Fairtrade

 

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Langsiktige handelsavtaler, en garantert minstepris og en tilleggsbetaling hjelper de fattigste produsentgruppene i verden til å få økt inntekt. Bedre økonomi og arbeidsforhold gjør det mulig for bønder og arbeidere å ta styring over sine egne liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet.
Det finnes over 1100 Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i 70 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Om lag 1,3 millioner bønder og arbeidere jobber i kooperativene og plantasjene, og teller man med familiene deres er det ca. 6 millioner mennesker som nyter direkte godt av Fairtrade-systemet.
 
Fairtrade Norge hverken kjøper eller selger produkter selv, men bidrar til at norske importører og forbrukere skal ha et effektivt og pålitelig verktøy når de ønsker å bidra til rettferdig handel og utvikling i fattige land. Produkter som er dyrket av Fairtrade-sertifiserte kooperativer/plantasjer og handlet etter Fairtrade-standardene, kan bære Fairtrade-merket på forpakningen. Fairtrade jobber for å skape økt markedsadgang for kooperativer/plantasjer og stiller krav til demokratisk organisering, bedre arbeidsforhold og mer rettferdige handelsbetingelser. I dag er det mer enn 350 produkter på det norske markedet som bærer Fairtrade-logoen, fordelt på 16 ulike produktkategorier, som for eksempel blomster, kaffe, te, juice, sjokolade, bomull, kosmetikk og vin. Fairtrade-merkede produktene er tilgjengelige i dagligvare- og helsekostbutikker, kiosker, Vinmonopolet, selvstendige butikker og på nettet. I tillegg finnes det også mange kaféer, restauranter og hoteller som tilbyr Fairtrade-merkede produkter.

 

Fairtrade-standardene

Merkeordningen Fairtrade er bygget på et sett med standarder som skal følges av både de som dyrker råvarene og av de som handler med dem. Standardene utarbeides av Fairtrade International, etter innspill fra kooperativ/plantasjer, handelsleddet, de nasjonale Fairtrade-organisasjonene, fagforeninger og eksterne fagfolk. At standardene følges, kontrolleres av den uavhengige organisasjonen FLO-CERT. Disse standardene omfatter:
1. Forbud mot tvangsarbeid og barnearbeid.
2. Trygge og sikre arbeidsforhold som kontinuerlig forbedres (ILO- konvensjonene)
3. Minimumspris på de fleste råvarer
4. Ekstrapott til utviklingstiltak i lokalsamfunnet.
5. Demokrati og retten til fri og uavhengig organisering.
6. Arbeidskontrakter, fast lønnsutbetaling og minimum nasjonal minstelønn.
7. Styrking av kvinners posisjon.
8. Beskyttelse av miljøet.
9. Tilgang til internasjonale markeder.

 

Sertifisering og kontroll

Sertifisering og kontroll av kooperativer, plantasjer og handelsleddene utføres av en uavhengig sertifiseringsorganisasjon, kalt FLO-CERT, som kontrollerer at standardene overholdes gjennom verdikjeden, fra produksjonen og helt frem til produktet er ferdig pakket for salg. FLO-CERT har siden 2007 vært ISO 65-akkreditert, noe som betyr at den uavhengige tredjeparten ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) årlig kontrollerer at FLO-CERT er kompetent til å utføre uavhengige kontroller etter Fairtrade-standardene.
Mer informasjon om dette kan finnes på:
Fairtrade International
FLO-CERT